• Call : Head Office: 011 824 4730 | Baby Centre: 011 824 3282 | Pre-primêre/Pre School: 011 8273420 | Primêre/Primary School: 011 824 4730

About Us:

Ons Missie / Our Mission:

Die Missie van Heavenly Flowers is om ons Kinders ‘n grondslag van Standvastigheid, Eerlikheid en Betroubaarheid te gee sodat hulle ‘n positiewe bydrae kan lewer in die toekoms wat hulle tegemoet mag gaan.

*****

The Mission of Heavenly Flowers Private School is to give our children a foundation of Stability, Honesty, and Trust so that they can contribute positively to their future.

Ons Visie / Our Vision:

God maak Heavenly Flowers Privaatskool soos ‘n stad op ‘n berg wat nie versteek kan word nie.

*****

God makes Heavenly Flowers Private school a City set on a hill that cannot be hidden.